Archív článkov

23.03.2017 11:25

Deň otvorených dverí právnych kliník

—————

31.01.2017 11:11

PROMO VIDEO Právnych kliník

  Právne kliniky na našej fakulte sa dočkali a majú svoje prvé prezentačné video.  Všetkým našim skvelým študentom a vyučujúcim, lektorom, ktorí boli ochotní a svojou účasťou prispeli k jeho vytvoreniu  Pracovisko právnych kliník ďakuje.   Prezentačné video právnych kliník si...

—————

29.11.2016 15:07

POZVÁNKA na pracovný seminár

Liga za ľudské práva Vás v spolupráci s Klinikou azylového práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva na pracovné stretnutie právnikov k veciam zaistenia cudzincov, osobitne rodín s deťmi   dňa 5. decembra 2016 od 9.00 do 15.00 v budove Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa...

—————

28.11.2016 21:58

Dobročinná zbierka pre Evakuačné tranzitné stredisko (ETC) Humenné

Klinika azylového práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje dobročinnú zbierku pre Evakuačné tranzitné stredisko (ETC) Humenné   Milí študenti, kolegovia, priatelia, Klinika azylového práva v spolupráci s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov, regionálne zastúpenie v...

—————

05.10.2016 18:31

WORKSHOP právnych kliník - informácie

  WORKSHOP PRÁVNYCH KLINÍK...

—————

09.09.2016 10:04

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O STÁŽOVÚ KLINIKU!

Vážení kolegovia,   dovoľte mi, aby som Vás študentov, ktorí sa rozhodli absolvovať predmet Stážová klinika v akademickom roku 2016/2017, pozval na oficiálne výberové konanie na jednotlivé stážové miesta, ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2016 o 14,00 hod. v miestnosti Pracoviska...

—————

25.05.2016 14:02

LIGA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA vyhlasuje výberové konanie na LETNÚ STÁŽ

—————

25.05.2016 14:00

Ponuka práce v advokátskej kancelárii v Bratislave pre absolventky a absolventov práva

—————

24.03.2016 21:55

Deň otvorených dverí PRÁVNYCH KLINÍK 2016

—————

08.03.2016 11:28

Prednášky zahraničného odborníka

Vážení kolegovia, vážení študenti, v spolupráci s CILS (Centre for international legal Studies so sídlom v Salzburgu) pre vás organizujeme sériu prednášok so zahraničným odborníkom - Michaelom Semlerom Termíny prednášok: 15.03. (10,30-12,00 hod.) v miestnosti LBSS01 (konf.miest....

—————