Aktuality

01.03.2014 23:21

Nová ponuka stáže v Migračnom informačnom centre IOM v Košiciach

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu hľadá študentov/ky denného štúdia so zameraním...

—————

29.11.2013 10:56

Workshop pre študentky a študentov práva k téme násilia páchaného na ženách

Pracovisko právnych kliník  v spolupráci s o.z. Fenestra  pozýva študentky a študentov...

—————

31.10.2013 11:04

Komunikačný seminár pre študentov Kliniky medicínskeho práva a Kliniky daňového práva

  Pracovisko právnych kliník Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach organizuje pre študentov...

—————

31.10.2013 10:55

Súťaž o logo právnych kliník ukončená

Pracovisko právnych kliník oznamuje, že uzatvára súťaž o logo Pracoviska právnych kliník. Všetky...

—————

18.09.2013 20:54

Stáž v Migračnom informačnom centre IOM v Košiciach

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu hľadá študentov/ky denného štúdia so zameraním...

—————

16.09.2013 14:11

Kolokvium právnych kliník

Pracovisko právnych kliník Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach pozýva všetkých študentov právnych...

—————