Aktuality

23.07.2013 14:23

Súťaž pre študentov/ky Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach na vytvorenie loga Pracoviska právnych kliník UPJŠ Košice

Základné informácie, termíny a podmienky súťaže 

—————

25.05.2013 21:53

Pravidlá prihlasovania sa študentov na právne kliniky

Prihlasovanie sa na právne kliniky v akademickom roku 2013/2014 a relevantné termíny sú...

—————