Aktuality

06.09.2013 13:11

Výberové konania na Kliniku daňového práva a Kliniku medicínskeho práva

Na základe výsledkov zo zápisov zo dňa 4.-6.9.2013, Pracovisko právnych kliník oznamuje študentom,...

—————

03.09.2013 20:53

Kritériá výberu jednotlivých právnych kliník pre akad. rok 2013/2014

Dôležité termíny  Informácia o tom, ktoré kliniky budú robiť výberové konania bude zverejnená...

—————

26.08.2013 18:26

Stážová klinika – OZNAM

Dovoľujeme si požiadať študentov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie na Stážovú kliniku dňa...

—————

31.07.2013 15:34

Zapíšte sa na Kliniku medicínskeho práva!

Možnosť zápisu študentov dennej formy 3, 4 a 5. ročníka na Kliniku medicínskeho práva stále...

—————

23.07.2013 14:23

Súťaž pre študentov/ky Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach na vytvorenie loga Pracoviska právnych kliník UPJŠ Košice

Základné informácie, termíny a podmienky súťaže 

—————

25.05.2013 21:53

Pravidlá prihlasovania sa študentov na právne kliniky

Prihlasovanie sa na právne kliniky v akademickom roku 2013/2014 a relevantné termíny sú...

—————